FAQ

•• Oké, ik wil mij inschrijven. Hoe word ik klant?

U kunt zich het gemakkelijkst inschrijven door uw contactgegevens achter te laten via ons contactformulier. Wij nemen vervolgens contact met u op om u van verdere informatie te voorzien en lichten wij toe wat de volgende stappen zijn. Vervolgens krijgt u een e-mail van ons met alle benodigde documenten die wij graag ingevuld retour zien. Zodra de betaling is voltooid, zullen uw aandelen worden aangemaakt en bent u trotse eigenaar van (een stukje) vastgoed!

•• Als ik aandeelhouder bij CORUM wordt, krijg ik dan ook een persoonlijke, beveiligde portal?

Jazeker, zodra u aandeelhouder bij CORUM bent verkrijgt u een persoonlijke, beveiligde omgeving waar u 24/7 online toegang heeft tot en inzicht krijgt in uw beleggingen. U vindt hier allerlei informatie en overzichten omtrent uw aandelen. Ook kunt u hier eenvoudig verschillende documenten – zoals de Quarterly Highlights, jaarverslagen etc. – raadplegen.

•• Ik wil graag persoonlijk kennis maken met CORUM, kan dat ook?

Heeft u liever dat er iemand bij u langskomt of wil u graag bij ons op kantoor een afspraak? Neemt u dan alstublieft contact op met een van onze adviseurs via +31 (0)20 237 1910 of stuur een e-mail naar [email protected] en we plannen graag iets met u in!

•• Welke garanties heb ik?

Vastgoedbeleggingen zijn investeringen die u doet voor de lange termijn. Hierbij geldt dat een belegging altijd gepaard gaat met een risico op verlies van kapitaal. Hoewel vastgoedbeleggingen wellicht minder risicovol zijn dan andere beleggingsvormen, heeft onze tak van sport wel met risico’s te maken door veranderingen in de vastgoedmarkten en valutakoersen. Inkomsten zijn dan ook niet gegarandeerd, deze zijn afhankelijk van de prestaties van het fonds. Zo kunnen het dividend en eindkapitaal bijvoorbeeld lager uitvallen dan verwacht, maar wij proberen dit risico te verlagen, dankzij goede spreiding van onze vastgoedportefeuille. Wij adviseren bovendien een beleggingshorizon van minimaal 8 - 12 jaar. De liquiditeit is beperkt en wij garanderen terug verkoop van de aandelen niet. Bovenal, zoals bij elke investering zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor toekomstige resultaten.

•• Kan ik de aandelen van CORUM bij inschrijving ook rechtstreeks op de naam van mijn kinderen of kleinkinderen zetten?

Ja, dit is zeker mogelijk. Een van onze adviseurs helpt u graag om dit in gang te zetten.

•• Kan ik bij CORUM ook geld lenen om te investeren?

Nee, u kunt bij ons geen geld lenen.

•• Wat zijn de kosten als ik mijn aandelen aan CORUM terug verkoop?

Wij hanteren een zo transparant mogelijke kostenstructuur, zodat de kosten en baten van het investeren in CORUM beide helder zijn voor u.

Gedurende de gehele looptijd van uw investering ontvangt u potentieel maandelijks dividend over de volledige waarde van uw aandelenportefeuille. Te allen tijde heeft uw aandeel de kostencomponent inschrijvingscommissie van 11,964% in CORUM Origin, of 12% in CORUM XL. U betaalt deze kosten, zodra u besluit uit te stappen.

Kortom, u geniet van een volledige dividenduitbetaling gedurende de looptijd van uw investering, ook over het kostenaspect. Als u uw aandelenportefeuille doorverkoopt, zonder tussenkomst van CORUM, dan neemt de nieuwe aandeelhouder deze kostencomponent uiteraard over.

Ter illustratie: bij een inschrijfprijs van € 189 voor 1 aandeel CORUM XL vindt de terugbetaling plaats op basis van de terugkoopwaarde die als volgt wordt vastgesteld:

De huidige waarde van het aandeel á € 189 verminderd met de inschrijvingscommissie van € 22,68 (12%), inclusief belastingen = € 166,32.

•• Kan ik mijn aandelen weer verkopen?

Ja, de aandelen van CORUM Origin en CORUM XL zijn vrij verhandelbaar. Dit betekent dat u de belegging zelf aan iemand anders kunt overdragen of een terugkoopverzoek indient bij CORUM.

Met andere woorden, wanneer u zich als aandeelhouder geheel of gedeeltelijk wenst terug te trekken, dan beschikt u over twee manieren om dit te doen:

 • De verkoop van de aandelen (overdracht) zonder tussenkomst van CORUM, die de doorverkoop van de aandelen niet garandeert,
 • Het terugkoopverzoek van de aandelen gericht aan CORUM.

Terugkoop staat wel onder naleving van de door de statuten voorgeschreven regels en grenzen. Voor meer informatie over door- en terug verkoop verwijzen wij u graag door naar de prospectus van CORUM Origin en CORUM XL, waarin de regels en voorwaarden uitvoerig staan beschreven.

•• Hanteren jullie een maximumaantal aandelen per aandeelhouder?

Nee, er is geen maximum gesteld op het aantal aandelen per aandeelhouder.

•• Wat is het minimumaantal aandelen waarop ik ingeschreven kan worden?

Iedere nieuwe aandeelhouder dient in te schrijven op minstens een (1) aandeel. Bent u eenmaal aandeelhouder, dan kunt u ook inschrijven op aandelenfracties.

•• Hoe ontvang ik de eventuele winst uit een vastgoedtransactie?

Wanneer een vastgoedobject van CORUM wordt verkocht, dan wordt de winst die op het object wordt gemaakt, evenredig verdeeld over de aandeelhouders van CORUM. Deze winstdeling staat los van de potentiële maandelijkse dividenduitkering – die elke maand op een vast moment wordt uitgekeerd – en wordt na verkoop direct naar uw rekening overgemaakt.

•• Welke rendementen zijn er behaald?

In het volgende overzicht vindt u de rendementen die sinds de oprichting van de Corum vastgoedfondsen zijn behaald:

CORUM
Origin

Dividend uit huur/winstdeling

Waardestijging aandeel

Totaalrendement

2012

6,01%

0%

6,01%

2013

6,30%

2%

8,30%

2014

6,31%

1%

7,31%

2015

6,30%

1,50%

7,80%

2016

6,45%

1,65%

7,95%

2017

6,45%

0%

6,45%

2018

7,28%

1,42%

8,70%

2019

6,25%

1,40%

7,45%

 
 

CORUM
XL

Dividend uit huur/winstdeling

Waardestijging aandeel

Totaalrendement

2017

6,58%

2,20%

8,78%

2018

7,91%

2,16%

10,07%

2019

6,26%

0%

6,26%

Let op: rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

•• Wat is het verdienmodel van jullie vastgoedfondsen?

Uw investering in CORUM genereert inkomsten op drie manieren, deze worden hieronder toegelicht.

 • Dividend van het CORUM-aandeel

Het dividend komt voort uit de huuropbrengsten, afkomstig van de huurders van onze gebouwen. U kunt ervoor kiezen om dit dividend maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks uitbetaald te krijgen. En wenst u de frequentie van uw uitbetalingen weer te wijzigen? Dit kunt u eenvoudig aanpassen in uw account.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw verkregen dividend (of een deel ervan) maandelijks automatisch te herinvesteren.

 • Waardestijging van het CORUM-aandeel

Herwaardering vindt plaats als reactie op de waarde van het vastgoedobject, maar ook de schommelingen in de markten en koersen.

 • Winstdeling

Winstdeling komt voort uit de verkoop van vastgoed. De winst keren wij, na inhouding van een commissie over de vermogenswinst, direct naar rato uit over alle aandeelhouders.

 

Commissie over de vermogenswinst op vastgoed - Een commissie over de vermogenswinst wordt uitsluitend ingehouden door CORUM wanneer een meerwaarde wordt gegenereerd. De commissie bedraagt:

CORUM Origin

- 1% incl. belastingen over de netto verkoopprijs als deze lager is dan € 5 miljoen;

- 0,75% incl. belastingen over de netto verkoopprijs als deze hoger is dan of gelijk aan € 5 miljoen.

CORUM XL

- 5% incl. belastingen van de netto verkoopprijs als de kapitaalwinst hoger is dan 5% van de verkoopprijs.

Deze commissie, vrijgesteld krachtens artikel 135, lid 1, punt g) van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006, wordt ingehouden op het moment van de ondertekening van de definitieve akte.

•• Welke producten bieden jullie aan?

Wij bieden momenteel twee producten - twee vastgoedfondsen - aan in Nederland: CORUM Origin en CORUM XL. Vastgoedfonds CORUM Origin is opgericht in 2012 en heeft investeringen in de eurozone, vastgoedfonds CORUM XL is in 2017 in het leven geroepen en belegt wereldwijd, met uitzondering van Frankrijk. Voor meer en gedetailleerdere informatie over de fondsen, neem dan een kijkje op de speciale productpagina’s CORUM Origin en CORUM XL.

•• In welke landen is er geïnvesteerd?

In totaal investeert CORUM in 16 landen. CORUM Origin heeft geïnvesteerd in 13 landen, te weten: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Ierland, Finland, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen. CORUM XL heeft geïnvesteerd in 10 landen: Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Polen, Finland, Noorwegen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

•• In welke sectoren zijn jullie actief?

Wij investeren met beide fondsen in de sectoren: kantoren, winkels, industrie, hotels, logistiek en gezondheidszorg.

•• CORUM Investments, wie zijn jullie eigenlijk?

CORUM Investments klinkt je wellicht nog wat onbekend in de oren, en dat kan kloppen, want we zijn pas dit jaar (2019) op de Nederlandse markt gekomen. Wij zijn CORUM Investments, een van origine Frans bedrijf dat inmiddels internationaal een grote speler in vastgoedinvesteringsoplossingen is, maar in Nederland een misschien nog ietwat onbekende naam. CORUM Investments valt onder Corum Asset Management en is opgericht in 2011 in Frankrijk. Niet zo verrassend dat ons hoofdkantoor dan ook in Parijs is gevestigd. Naast ons hoofdkantoor hebben we nog vestigingen in Wenen, Lissabon, Dublin en Amsterdam. Al deze kantoren bestaan al enige jaren, maar bedienden niet zozeer de commerciële markt waarin zij zich bevonden, de kantoren waren opgezet vanuit investment & asset management oogpunt. Met andere woorden, het aankopen, onderhouden en verkopen van vastgoedobjecten. Met het aanbieden van de producten en services van CORUM in de markten waar de andere kantoren gevestigd zijn (waaronder dus Nederland vanuit het Amsterdamse kantoor) zijn wij pas in 2019 gestart. Het zal ons daarom dan ook niet verbazen als dit uw eerste kennismaking met ons is. Maar vergeet niet, wij maken deel uit van een onderneming dat zich in 8 jaar tijd heeft ontplooid tot een van de internationale marktleiders in vastgoedinvesteringsoplossingen. De afgelopen 8 jaar hebben we een gediversifieerde, internationale vastgoedportefeuille met stabiele huurders opgebouwd, mooie resultaten en rendementen behaald, verscheidende awards voor onze vastgoedfondsen in de wacht gesleept en ons klantenbestand flink uitgebreid.

Als vermogensbeheerder handelt CORUM Investments, onderdeel van Corum Asset Management, voor het beheer van de fondsen onder controle van verschillende toezichtsorganen, waaronder de toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF, de Franse Autoriteit Financiële Markten). Corum Asset Management heeft een goedkeuring GP-11000012 ontvangen van de AMF als vermogensbeheerder en een goedkeuring op grond van de AIFM-richtlijn 2001/61/EU.

•• Wat is een SCPI?

Een SCPI is een Burgerlijke Vennootschap voor Onroerende Belegging (Société Civile de Placement Immobilier). CORUM biedt momenteel twee SCPI's aan in Nederland: CORUM Origin en CORUM XL. Een SCPI heeft de volgende doelstelling: de verwerving, het beheer en de waardering van vastgoed in verhuur. De vennootschap werft fondsen bij beleggers en betaalt hen de huurinkomsen, na aftrek van kosten voor het beheer, de verzekeringen en de onroerendgoedbelasting in de vorm van dividend.

•• Wat zijn de voordelen van een belegging in CORUM?

Beleggen in CORUM brengt naast de voordelen van een vastgoedbelegging in volle eigendom nog een aantal specifieke voordelen met zich mee:

 • Er kan vanaf een relatief laag bedrag worden belegd in CORUM, dit in tegenstelling tot directe beleggingen in vastgoed;
 • Het is mogelijk om een periodieke investering te doen;
 • De belegger ervaart de voordelen van een belegging in vastgoed, zonder de nadelen daarvan (incasseren huur, uitvoering werkzaamheden, vinden van nieuwe huurers in geval van leegstand);
 • Dankzij het collectieve karakter van de beleggingen kunnen de risico’s worden verspreid over een brede vastgoedportefeuille en een groot aantal huurders om zodoende het rendement te stabiliseren;
 • De belegger heeft toegang tot de commerciele Europese vastgoedmarkt die normaal gesproken alleen voorbehouden is aan institutionele beleggers;
 • De beheermaatschappij van CORUM staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (Franse AFM).

•• Wat zijn de risico's van een belegging in CORUM?

Beleggen in CORUM brengt een aantal risico’s met zich mee: het dividend en de eindkapitaal zijn niet gegarandeerd en kunnen lager uitvallen dan verwacht. CORUM probeert dit risico te verlagen dankzij een goede spreiding van de vastgoedportefeuille. De liquiditeit van CORUM is beperkt vanwege de investeringen in vastgoedobjecten en omdat de beheermaatschappij de terug- of doorverkoop van de aandelen niet garandeerd. Verder betreft een belegging in CORUM een belegging op lange termijn, met mogelijk een fiscale gevolgen.

•• Zijn de inkomsten / dividend gegarandeerd?

De betaling van dividend is niet gegarandeerd en het dividend kan op termijn zowel stijgen als dalen, mede-afhankelijk van de huurinkomsten en de bezettingsgraad van het vastgoed in de CORUM vastgoedportefeuille.

•• Bestaat er risico op kapitaalverlies?

Zoals geldt voor elke (vastgoed)belegging loopt een belegger in CORUM risico op kapitaalverlies. Raadpleeg voor meer informatie de risico's van een belegging in CORUM.

•• Wat is de taak van de beheermaatschappij van CORUM?

De beheermaatschappij beheert de vastgoedportefeuille en verricht daarvoor onder andere de volgende werkzaamheden: research op het gebied van vastgoed, begeleiden en uitvoeren van aan- en verkooptransacties van vastgoed, onderhandelingen met huurders, vinden van nieuwe huurders en het incasseren en uitbetalen van huurinkomsten. Tevens draagt de beheermaatschappij zorg voor de fondsenwerving, het contact met de aandeelhouders, administratieve, boekhoudkundig en juridische beheer en afhandeling van uitbetaling van de huurinkomsten. Ook heeft de beheermaatschappij de verplichting de periodieke informatiedocumenten (jaarverslag, statuten, prospectus en kwartaalberichten) op te stellen en te verspreiden.

•• Hebben jullie de goedkeuring van een toezichtsorgaan?

Als vermogensbeheerder handelt Corum Asset Management voor het beheer van de fondsen onder controle van verschillende toezichtsorganen, waaronder de toezichthouder Autorité des Marchés Financiers, oftewel de AMF. De AMF is de Franse variant van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Corum Asset Management heeft een goedkeuring GP-11000012 ontvangen van de AMF als vermogensbeheerder en een goedkeuring op grond van de AIFM-richtlijn 2001/61/EU. De AMF ziet toe dat Corum de regels en wetgeving respecteert en naleeft voor wat betreft zijn bedrijfsvoering, services en producten.

Bovendien hebben wij een Raad van Toezicht, deze 7 tot 12 leden houden toezicht op onze activiteiten. De leden van de RvT worden gekozen tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

 

•• Hoe is de vastgoedportefeuille van CORUM samengesteld?

De vastgoedportefeuille van CORUM bestaat hoofdzakelijk uit commercieel vastgoed zoals kantoren, winkels, hotels, panden voor industriële en logistieke activiteiten. Op secondaire basis kan het ook bestaan uit liquiditeiten. De samenstelling van een vastgoedportefeuille is belangrijk: hoe groter de spreiding (sectoraal en geografisch) hoe lager het risico wat bijdraagt tot stabiele inkomsten.

•• Wie zijn de huurders van het vastgoed van CORUM?

De huurders van het vastgoed van CORUM zijn grote ondernemingen, winkels, hotels, gezondheidsinstellingen, logistieke centra en overheden. CORUM richt zich op stabiele huurders met een solide financiële positie en huurcontracten met een lange termijn om zodoende het risico op wanbetaling en leegstand te verkleinen.

•• Zijn CORUM aandelen vrij verhandelbaar?

Ja, de aandelen van CORUM fondsen zijn vrij verhandelbaar. U kunt de belegging zelf aan iemand anders overdragen.

De aandelen van de vennootschap kunnen vrij overgedragen worden.

•• Wat zijn de kosten voor het participeren in een CORUM fonds?

De kosten voor het participeren in een CORUM vastgoedfonds hangen voornamelijk af van de keuze van het vastgoedfonds waarvan u aandelen wilt kopen. Een aandeel CORUM Origin kost momenteel € 1090, terwijl een aandeel CORUM XL € 189 kost.

De inschrijvingscommissie voor CORUM Origin is 11,964% en die van CORUM XL is 12%. De genoemde inschrijvingscommissie wordt bij terug verkoop van het aandeel verrekend. Gedurende de gehele looptijd van uw investering ontvangt u potentieel maandelijks dividend over de volledige waarde van uw aandelenportefeuille. (dus ook over de bovenstaande kosten). De inschrijvingscommissie is onderdeel van de inschrijvingsprijs van een CORUM-aandeel. De commissie bestaat uit kosten voor het werven van fondsen en de research van beleggingen.

•• Wanneer ontvang ik als nieuwe aandeelhouder mijn eerste (potentiële) dividend?

De belegging in CORUM geeft niet onmiddellijk recht op dividend. De reden hiervoor is dat de dividendgerechtigde termijn de periode weerspiegelt van het zoeken en aankopen van nieuw vastgoed voor de vastgoedportefeuille van CORUM. Deze termijn zorgt ervoor dat bestaande aandeelhouders niet benadeeld worden door de instroom van nieuwe beleggers. Nieuwe beleggers betekent immers nieuwe aandelen en bij gelijkblijvende huurinkomsten zou dit zorgen voor verwatering van bestaande aandeelhouders. Om deze vorm van verwatering te voorkomen is de dividendgerechtigde termijn van toepassing.

De aandelen worden dividendgerechtigd op de 1ste dag van de 6e maand na inschrijving en volledige betaling. Het eerste dividend over de CORUM-aandelen wordt uitgekeerd op de 10e van de maand volgend op de dividendgerechtigde datum van de belegging.

Voorbeeld: Een belegger die in de maand januari eigenaar wordt van aandelen CORUM ontvangt zijn eerste dividend, voortvloeiend uit de huurinkomsten over de maand juli, rond 10 augustus.

 

•• Met welke frequentie wordt dividend uitgekeerd?

De frequentie van (potentiële) dividenduitkeringen is maandelijks. Uw dividend wordt maandelijks uitgekeerd rond de 10e dag van de nieuwe maand en u ontvangt daarover een bericht.

•• Welke informatie verstrekt CORUM aan beleggers?

CORUM verstrekt een groot aantal documenten zoals de statuten, het prospectus, het jaarverslag en kwartaalberichten. Deze documenten kunnen ook worden geraadpleegd op de website www.corum-funds.nl. De kwartaalberichten en het jaarverslag geven een overzicht van de ontwikkelingen van de vastgoedportefeuille en de financiële situatie van CORUM. Deze documenten bevatten ook analyses en adviezen van de beheermaatschappij en de raad van toezicht.

•• Wat gebeurt er met CORUM aandelen in geval van overlijden?

Bij overlijden worden de CORUM-aandelen opgenomen in de nalatenschap. De aandelen zijn overdraagbaar en nadat de nalatenschap geregeld is stelt de notaris de beheermaatschappij in kennis van de identiteit van de nieuwe aandeelhouders (de erfgenamen).

•• Wat zijn beheerkosten en waar staan ze voor?

De beheerkosten zijn de kosten voor het administratieve, boekhoudkundige en juridische beheer van de vastgoedportefeuille van CORUM. De beheerkosten bedragen 13,20% inclusief btw over de huurinkomsten. Deze kosten worden verrekend voordat de aandeelhouder van CORUM het maandelijk dividend uitgekeerd krijgt.

•• Hoelang dien ik mijn belegging in CORUM aan te houden?

De aanbevolen termijn voor een belegging in CORUM is 8 tot 12 jaar. Gedurende de looptijd van uw belegging blijft de liquiditeit beperkt.

•• Welke belastingen worden er geheven?

U dient onderscheid te maken tussen de Franse fiscale regeling en de Nederlandse fiscale regeling. CORUM is belastingtechnisch transparant in Frankrijk. Dit bekent dat de Nederlandse beleggers voor het in Frankrijk aangehouden vastgoedinkomen belasting zijn verschuldigd in verhouding tot haar of zijn aandelenbezit (en niet CORUM zelf). Deze Franse belastingheffing zou dezelfde zijn in het geval de aandeelhouder het Franse vastgoed rechtstreeks in eigendom zou houden. Elk jaar informeren wij de aandeelhouders over de bedragen die zij moeten declareren, vergezeld van een begeleidende uitleg voor hun belastingopgave.

Voor Nederlandse fiscale doeleinden wordt CORUM aangemerkt als non-transparant. Dit betekent dat CORUM (en niet de aandeelhouders) voor de Nederlandse vastgoedinkomsten Nederlandse vennootschapsbelasting verschuldigd is. Hiernaast geldt dat de Nederlandse belegger naar Nederlandse maatstaven een aandeel heeft in CORUM. De Nederlandse belegger zal jaarlijks de waarde van het aandeel op 1 januari van dat jaar moeten opnemen in de aangifte inkomstenbelasting in de grondslag voor het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Een percentage van de waarde van deze grondslag wordt in de heffing betrokken tegen 30%. De werkelijke opbrengst wordt niet belast.

 

•• Wat is de dividendgerechtigde termijn?

Elke nieuwe aandeelhouder bij CORUM heeft te maken met een dividendgerechtigde periode, een wachttermijn van 5 maanden alvorens er dividend wordt uitgekeerd. Deze periode van 5 maanden geeft ons de tijd om 1. te zoeken naar en 2. aan te kopen van nieuw vastgoed. Bovendien voorkomen we hiermee ook dat aandeelhouders worden benadeeld door de komst van nieuwe aandeelhouders en geen dividend ontvangen. Nieuwe beleggers betekent immers nieuwe aandelen en bij gelijkblijvende huurinkomsten zou dit zorgen voor verwatering van de bestaande aandeelhouders. Om deze vorm van verwatering te voorkomen, is de dividendgerechtigde termijn van toepassing.

CORUM aandelen zijn een vastgoedbelegging. Dit betreft een belegging voor de lange termijn waarbij een risico op verlies van kapitaal bestaat door veranderingen in de vastgoedmarkten en valutakoersen. Inkomsten zijn niet gegarandeerd, deze zijn afhankelijk van de prestaties van het fonds. Wij adviseren een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar. De liquiditeit is beperkt, de beheermaatschappij garandeert de terugverkoop van de aandelen niet. En zoals bij elke investering zijn prestaties uit het verleden geen garantie voor de toekomstige prestaties.