INVESTEREN IN CORUM:
MEER DAN EEN KEUZE, EEN OVERTUIGING

vanaf 1 060 euro
(alle kosten inbegrepen)
5,60%*
Uitgekeerd in 2016Het dividendrendement, gedefinieerd als het bruto dividend, voor inhoudingen, dat uitgekeerd wordt over een jaar N, (inclusief het interim-dividend en het gedeelte dat als meerwaarde wordt uitgekeerd) gedeeld door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in jaar N. Deze indicator meet de jaarlijkse financiële prestatie van het fonds.
5%*
Intern rendement over 5 jaarHet effectief rendement (IRR) geeft de rentabiliteit weer van een belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de aandelenwaarde en de uitgekeerde inkomsten. 

INNOVATIE
Investeren via het periodiek investeringsplan

Eenvoudig en volledige keuzevrijheid: u bepaalt zelf het bedrag en de frequentie van uw investeringen

vanaf slechts € 50
(alle kosten inbegrepen)
*Inschrijven kan al vanaf 1 CORUM-aandeel van € 1.060,- (inclusief alle kosten)

CORUM is een Burgerlijke Vennootschap voor Onroerende Belegging (Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) die een commercieel vastgoedpark verwerft en beheert en particulieren in de gelegenheid stelt hun spaartegoed te beleggen en daarover rendement te ontvangen. Zo ontvangen de inschrijvers maandelijks een aandeel van de huuropbrengsten, zonder zich te bekommeren om het beheer van een vastgoedportefeuille (selectie van de huurders, onderhoud, enz.).

CORUM benut vastgoedkansen op basis van de daaruit voortvloeiende financiële resultaten. CORUM belegt in alle commerciële vastgoedsectoren in Europa zoals kantoren, winkels, hotels, op voorwaarde dat het vastgoed een dividend/marktwaarde ratio (DVM) oplevert van minimaal 6%. Dankzij deze strategie biedt CORUM een interessant beleggings- en spaarproduct.

Bovendien staat CORUM bovenaan in het klassement van SCPIs met veranderlijk kapitaal (IEIF-indeling). In 2016 bedroeg de dividend/marktwaarde ratio (DVM)1 van CORUM 6,45% en het intern rendement over 5 jaar (IRR)2 5,27%. In 2016 wordt verwacht dat de dividend/marktwaarde ratio (DVM) hoger zal zijn dan 6%. Fraaie prestaties voor deze belegging, die overwogen moet worden voor de lange termijn – wij adviseren een termijn van minimaal 8 jaar. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, zijn het kapitaal en de inkomsten niet gegarandeerd en is de liquiditeit van deze belegging beperkt.

Al vanaf € 1.060 (alle kosten inbegrepen) kan worden ingeschreven op CORUM-aandelen, zodat het een groeiend spaarproduct vormt, omdat u kleine bedragen kunt beleggen in uw eigen tempo. CORUM is ook het 1ste vastgoedspaarplan dat potentieel dividend maandelijks uitkeert.

De waarde van de vastgoedportefeuille is gebaseerd op de kwaliteit van het vastgoed maar ook op de huurders en de huur die zij betalen. Voor een optimaal beheer van deze waarde, biedt CORUM een hoogwaardige dienstverlening. Zij belast zich met het volledige beheer van het vastgoed en de huurders. General Electric, Microsoft, B&B, Carrefour, H&M, Booking maar ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken maken deel uit van onze huurders.

CORUM is een (vastgoed)belegging met een beperkte liquiditeit voor beleggers met een lange beleggingshorizon. Het eindkapitaal en de inkomsten kunnen niet gegarandeerd worden. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

BEREKEN UW RESULTAAT OP BASIS VAN EEN RENDEMENT VAN 6%*

Bereken met behulp van deze simulator uw resultaat indien u een bepaald bedrag tijdens een bepaalde periode zou hebben geïnvesteerd in CORUM
Bedrag
€1060
€200 000
Duur
1
20 in jaren
Inkomsten
Totaal
0
Aandelenkapitaal
en Definitieve Inkomsten*
0
* niet-gegarandeerd

De gepubliceerde informatie is niet bindend en vormt geen beleggingsadvies, noch een persoonlijke aanbeveling. De berekeningen en de resultaten zijn indicaties op basis van de dividenddoelstelling van CORUM van 6%. Het aandeel wordt niet herwaardeerd en er wordt uitgegaan van een stabiele ontwikkeling van het kapitaal tijdens de beleggingstermijn, zonder schommelingen. Daarom wordt bij verkoop het aandeel gewaardeerd tegen de actuele verkoopprijs van € 933,18 voor een aandeel gekocht voor € 1.060. In de referentieperiode is de dividendgerechtigde termijn voor aandelen opgenomen (1e dag van de 6e maand na inschrijving).

De resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties. De inkomsten en het kapitaal zijn niet gegarandeerd en kunnen in de loop der tijd stijgen en dalen. De liquiditeit van de belegging is beperkt. De gegenereerde potentiële inkomsten zijn na aftrek van beheerkosten maar voor belastingen. Belastingen kunnen afhankelijk ziijn van de persoonlijke situatie van de belegger. De risico's met betrekking tot een belegging in CORUM en de aanbevolen beleggingshorizon worden uiteengezet in de documentatie waarvan de inschrijver voorafgaand aan elke investering kennis dient te nemen, om te beoordelen of de belegging afgestemd is op de financiële situatie van de belegger.

Niet bindende resultaten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

WIJ KOPEN
EN BEHEREN
commercieel
vastgoed

picto immeuble patrimoine
De werkwijze van CORUM

U KOOPT AANDELEN
VAN HET FONDS en wordt mede-eigenaar
van het vastgoed

contrat investir scpi
Meer informatie over de voordelen en risico’s
batiment patrimoine immobilier

DE VASTGOEDPORTEFEUILLE

CORUM belegt in alle commerciële vastgoedsectoren waaronder kantoren, winkels en hotels met als doelstelling vastgoed te selecteren dat een dividendrendement van 6% (niet-gegarandeerd) oplevert voor beleggers

AANWEZIGHEID IN DE EUROZONE

drapeau europeen 12 etoiles

Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Spanje, Portugal, Ierland en Slovenië

ZIJ HEBBEN GELD GEINVESTEERD IN CORUM

De reacties van beleggers in CORUM

Opbouwen van kapitaal

De reactie van Etienne

Spreiding van mijn portefeuille

De reactie van Marie

Aanvullend pensioen

De reactie van Patrick

DIVERSIFIEER OOK UW VERMOGEN DOOR IN EUROPEES VASTGOED TE BELEGGEN

Vanaf € 1.060 (inclusief alle kosten).
CORUM heeft investeringen in 10 landen in de eurozone en in alle vastgoedsectoren waaronder kantoren, winkels, hotels en meer.
Voordat u belegt in CORUM dient u, net als voor elke andere (vastgoed)belegging, te beoordelen of deze belegging is afgestemd op uw financiële situatie en beleggingsdoelstellingen.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Vanaf € 1.060 (inclusief alle kosten).
Frederic Puzin president de corum

KORTE INLEIDING VAN FRÉDÉRIC PUZIN, OPRICHTER

“De investeerder geeft mij zijn vertrouwen en ik heb een resultaatsverplichting.”

ACTUALITEITEN

  • Actu Corum 08-06-17

    Corum heeft in Hoofddorp het kantoor van FedEx voor 47,6 miljoen euro gekocht van AM Alpha.