Corum Origin
Corum Origin belegt in vastgoed in de eurozone. Veelvuldig bekroond om zijn internationale prestaties. Deelname vanaf € 1.090.
Inschrijfdocumenten
Inschrijfformulier
Vragenlijst
Formulier herbelegging maandelijks dividend
Inschrijven op het periodieke investeringsplan
Informatiedocumenten
Essentiële Beleggersinformatie
Statuten
Prospectus
Nederlands Addendum bij het prospectus
Annual report 2018
Highlights Q1 2019
Highlights Q2 2019