Corum Origin
Corum Origin belegt in vastgoed in de eurozone. Veelvuldig bekroond om zijn internationale prestaties. Deelname vanaf € 1.090.
Inschrijfdocumenten
Inschrijfformulier
Vragenlijst
Formulier herbelegging maandelijks dividend
Inschrijven op het periodieke investeringsplan
Informatiedocumenten
Prospectus
Nederlands Addendum bij het prospectus
Statuten
Annual report 2018
Highlights Q4 2018
Highlights Q1 2019