CORUM XL
CORUM XL investeert in vastgoed wereldwijd en is bekroond tot meest veelbelovende vastgoedfonds van 2019 (Le Particulier).
Inschrijfdocumenten
Inschrijfformulier
Vragenlijst
Formulier herbelegging maandelijks dividend
Inschrijven op het periodieke investeringsplan
Informatiedocumenten
Essentiële Beleggersinformatie
Statuten
Prospectus
Nederlands Addendum bij het prospectus
Annual report 2019
Annual report 2018
Highlights Q1 2019
Highlights Q2 2019
Highlights Q3 2019
Highlights Q4 2019
Highlights Q1 2020
Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een belegging voor de lange termijn waarbij een risico op verlies van kapitaal bestaat door veranderingen in de vastgoedmarkten en valutakoersen. Inkomsten zijn niet gegarandeerd, deze zijn afhankelijk van de prestaties van het fonds. Wij adviseren een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar. De liquiditeit is beperkt, de beheermaatschappij garandeert de terugverkoop van de aandelen niet. En zoals bij elke investering zijn prestaties uit het verleden geen garantie voor de toekomstige prestaties.