Voordelen & risico’s

Wat zijn de voordelen van de Corum?

Gemakkelijke toegang tot vastgoedbeleggingen

Dankzij de laagdrempelige inschrijvingsprijs van € 1.060 per aandeel op 1 juni 2016 (inclusief alle kosten), kunt u in uw eigen tempo inschrijven op aandelen, afhankelijk van uw financiële ruimte. Het fonds is een ideaal product om indirect eigenaar van vastgoed te worden zonder belast te zijn met het beheer daarvan.
 

 

Bescherming door spreiding over alle commerciële vastgoedsectoren in de eurozone

De beleggingsbandbreedte van CORUM is doelbewust groot. Het beslaat 10 landen in de eurozone en omvat alle commerciële vastgoedsectoren: kantoren, winkels, hotels met als doelstelling alleen vastgoed te selecteren dat (potentieel) 5% dividend oplevert: bijvoorbeeld, het Novotel hotel op Schiphol, een kantoor verhuurd aan de Deutsche Bank in Frankfurt, de grootste SinLeffers winkel in Duitsland.

Deze brede diversifiëring heeft het voordeel dat risico wordt gespreid over de globale vastgoedportefeuille van het fonds. Bovendien kunt u ook profijt trekken van de professionele deskundigheid van CORUM in de selectie van vastgoed en de analyse van huurders.

 

CORUM is  een lange-termijn belegging

Wanneer u besluit te beleggen in CORUM, kiest u voor een vastgoedbelegging op lange termijn. Zoals geldt voor elk vastgoed, kan de verkoop alleen plaatsvinden wanneer een koper zich meldt. Dit kan ervoor zorgen zodat de liquiditeit van dit type belegging beperkt is. Daarom adviseren wij u uw aandelen aan te houden gedurende 8 tot 12 jaar.

Beleggen in CORUM

Historisch gezien is het fundament van CORUM gebaseerd op respect van het vertrouwen van beleggers. Daarom ontvangt u het hele jaar door volledig transparante informatie over CORUM:

 

  • elke maand wordt u via een sms geïnformeerd over de hoogte van het dividend en de datum van overschrijving op uw bankrekening;
  • elk kwartaal ontvangt u een informatiebulletin met de kernindicatoren voor de periode: het dividend per aandeel, de resultaten, het aantal huurders, de gemiddelde vaste huurtermijn, de bezettingsgraad en meer achtergrondinformatie;
  • bij elke nieuwe vastgoed aankoop, ontvangt u in een e-mail met de kenmerken van het vastgoed (prijs, rendement, locatie, huurder, huurtermijn);
  • elk jaar wordt het jaarverslag aan u verstrekt;
  • tenminste eenmaal per jaar wordt er een Algemene Vergadering voor aandeelhouders gehouden.

Welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen alvorens te beleggen?

Het type risico van CORUM is het risico van een vastgoedbelegging. Daarom houden de belangrijkste risico’s verband met schommelingen op de vastgoedmarkten.

Niet gegarandeerde inkomsten en risico op kapitaalverlies

De potentiële inkomsten en de waarde van CORUM kunnen stijgen en dalen. Deze schommelingen zijn afhankelijk van de situatie van de economische- en vastgoedconjunctuur, in het bijzonder met betrekking tot de verhuur en de locatie van het vastgoed.

Het belegde kapitaal en de potentiële inkomsten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van de ontwikkeling op de vastgoedmarkt gedurende uw beleggingstermijn.

Risico als gevolg van financiering door de SCPI

CORUM kan gebruik maken van financieringen binnen de door de Algemene Vergadering toegestane grenzen en zoals vermeld in het prospectus. Deze leningen mogen niet hoger zijn dan 40% van de taxatiewaarde van het vastgoed, vermeerderd met het na aftrek van kosten, verworven maar nog niet belegde kapitaal.

Indien gebruik wordt gemaakt van leningen om het vastgoed aan te kopen, kan het risico op kapitaalverlies stijgen. Het kapitaal dat men ontvangt bij de vereffening van de vennootschap hangt derhalve af van de aflossing van het uitstaande bedrag of volledige bedrag voordat de leningen afgesloten werden binnen het fonds.