De strategie

Strategie CORUM

CORUM past een flexibel beheer toe en kan actueel inspelen op veranderende vastgoedmarkten

Net als op de financiële markten en in de reële economie kan er ook op de vastgoedmarkt onzekerheid bestaan. Om deze eventuele onzekerheid zo goed mogelijk te benutten heeft CORUM besloten een flexibel beheer te voeren met als resultaat brede mogelijkheden bij de vastgoedselectie. Daardoor kan CORUM snel gebruik maken van de mogelijkheden die zich op de markt voordoen.

Wat zijn de voordelen van deze strategie?

Net als bij flexibel beheer op de financiële markten is ook het flexibel beheer van vastgoed gebaseerd op de volgende stelling: “de oplossingen van vandaag kunnen ook morgen nog gelden maar gelden zelden overmorgen”.

Zo werden winkels lange tijd genegeerd door belangrijke institutionele beleggers. Na de “subprime”-crisis ontstond er opnieuw massale belangstelling vanwege de regelmaat van inkomsten. Ze blijken een waar hulpmiddel te zijn voor de verhuurder om waarde te genereren. Vanwege deze nieuwe belangstelling zijn de prijzen van dit type vastgoed gestaag gestegen terwijl de huren stabiel bleven. Hierdoor daalde het rendement. Met flexibel beheer kan actueel op dit soort situaties worden ingespeeld en kan extra rendement gegenereerd worden.

Het flexibele beheer van CORUM

De thematische vastgoedfondsen

Deze fondsen zijn gefocust op een specifiek thema (winkelpanden, parkeerplaatsen, magazijnen, logistiek, gezondheidscentra…). Deze fondsen profiteren van een populaire groeisector die op grote interesse van beleggers kunnen rekenen. Echter zijn ze daardoor ook afhankelijk van de cycli in deze bepaalde sector en dus van de belangstelling van beleggers voor dit specifieke type vastgoed.
 

CORUM: een fonds dat zich door haar transparante en opportunistische strategie onderscheidt

De beleggingen van CORUM zijn bedoeld om te profiteren van stabiele huurinkomsten dankzij een spreiding:

  • over verschillende landen (Nederland en andere landen in de eurozone);
  • van het type vastgoed (kantoren, winkels, industrie, opslagplaatsen, hotels, parkeergarages, gezondheidscentra, studentenflats, logistieke centra en meer).

Bij de selectie wordt voornamelijk gekeken naar de combinatie van 4 belangrijke factoren:

  • De duurzaamheid van de huurmarkt;
  • De dynamiek van de geografische zone;
  • De kwaliteit van de huurder;
  • De looptijd van het huurcontract.

De beleggingskansen worden door CORUM benut afhankelijk van de verschillende cycli. Dankzij deze strategie kan een vastgoedportefeuille worden samengesteld die een reële risicospreiding biedt.

De beheerders van CORUM vermijden daarbij vastgoedmarkten die onderhevig zijn aan hoge druk op prijzen en als gevlolg daarvan lagere rendementen.