Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

De prestaties in cijfers

Bij de beoordeling van de prestaties van CORUM dient er met verschillende criteria rekening gehouden te worden. Op de eerste plaats met de vastgoedcriteria: de waarde van het vastgoed is gebaseerd op de kwaliteit van het vastgoed maar ook op de kwaliteit van de huurders en de huren die zij betalen. Om deze huurders zo goed mogelijk te bedienen biedt CORUM een hoogwaardige dienstverlening aan huurders. Dit is mogelijk omdat CORUM zelf het vastgoed beheert en zelf de betrekkingen onderhoudt in plaats van het beheer uit te besteden. Zodoende blijven de huurders tevreden en blijft de bezettingsgraad op een hoog niveau. Vervolgens zijn er de financiële criteria: dit zijn de cijfers die voortvloeien uit de vastgoedcriteria. In 2018 was CORUM goed voor een dividendrendement(1) van 7,28%, wat resulteerde in de eerste plaats op verschillende Franse ranglijsten voor soortgelijke fondsen.(2)

Kerncijfers

 

CORUM is een vastgoedbelegging, wij adviseren u dus een minimale beleggingstermijn van 8 jaar. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging is de liquiditeit van CORUM beperkt, is het kapitaal niet gegarandeerd en kunnen de inkomsten die daaruit voortvloeien zowel stijgen als dalen. Resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.


Meer informatie

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.


Appelez nous 01 53 75 17 56

 

+31 20 237 19 10
U kunt ons bellen van maandag t/m vrijdag van 9 uur tot 18 uur


 

(1) Dividendrendement (DVM), gedefinieerd als het bruto dividend, voor inhoudingen, uitgekeerd over het jaar N, gedeeld door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in jaar N. Deze indicator meet de jaarlijkse financiële prestatie van de SCPI. 
(2) SCPI met veranderlijk kapitaal in kapitaalverhoging, op basis van de IEIF-indeling.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.