Corum XL
Corum XL investeert in vastgoed wereldwijd en is bekroond tot meest veelbelovende vastgoedfonds van 2019 (Le Particulier VICTOIRE D'OR).
Eurozone en daarbuiten
Een investeringsstrategie in de eurozone en daarbuiten
Investeringsmogelijkheden
Experts analyseren vastgoedcycli en valuta
5000 aandeelhouders
Reeds 5000 aandeelhouders vertrouwen ons
10,07% Bruto rendement in 2018*
(inclusief 2,16% waardestijging aandeel)
€189 Prijsaandeel per April 1, 2018 (inclusief kosten en inschrijvingscommissies)
10% (niet gegarandeerd) Rendementsdoelstelling over 10 jaar (Effectief)**
Doelstellingen op maat gemaakt naar de behoeften van de investeerders
Een jaarlijks rendement van 5% uitkeren via de door de huurders betaalde huurprijzen.
 
Jaarlijkse inkomsten combineren met langetermijn waardestijgingen door de groeimogelijkheden van de vastgoed- en valutacycli.

 

*Rendementspercentage (DVM): het uitkeringspercentage van de marktwaarde, gedefinieerd als het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse heffingen, betaald voor jaar n door de gemiddelde aankoopprijs van jaar n van het aandeel. De aankoop van SCPI-aandelen is een vastgoedbelegging: het gaat dus om een langetermijnbelegging met een beperkte liquiditeit, er bestaat een risico van kapitaalverlies en inkomsten zijn niet gegarandeerd. **Effectief rendement: meet de winstgevendheid van de investering over een bepaalde periode. Het houdt rekening met veranderingen in de waarde per aandeel en de uitgekeerde dividenden.

Zoals bij elke vastgoedinvestering is er een risico van kapitaalverlies door veranderingen op de vastgoedmarkten en valutaprijzen. Inkomsten zijn niet gegarandeerd, ze kunnen stijgen of dalen, afhankelijk van de prestaties van het fonds. SCPI is een langetermijnbelegging met een aanbevolen beleggingshorizon van 10 jaar. De liquiditeit is beperkt, de beheermaatschappij garandeert de wederverkoop van de aandelen niet. En zoals bij elke belegging biedt in het verleden behaald rendement geen garantie voor toekomstige resultaten.

300+ Miljoen euro
14 vastgoedobjecten in 7 landen

Het belegd vermogen komt overeen met de omvang van de SCPI. Deze wordt berekend door de inschrijvingsprijs te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.

Inschrijvingsvoorwaarden
Vanaf €189 (inclusief fees en inschrijfkosten)
100% online inschrijving of met een adviseur
Download de Highlights van het 1e kwartaal van 2019
Corum, investeringsoplossingen ontworpen om eenvoudig en efficiënt te zijn.
"Bij CORUM geloven we dat uw investering moet voldoen aan uw behoeften van vandaag en uw plannen voor morgen. Wat levert het mij op? Waar wordt het geïnvesteerd? Hoe genereert het inkomsten voor mij? Met CORUM wordt u een speler in uw investeringsplan."
Het team van Corum
De strategie van Corum