Corum Origin
Corum Origin belegt in vastgoed in de eurozone. Veelvuldig bekroond om zijn internationale prestaties.

Patrimoine Valorisé CORUM Origin

Vanaf 1 juni 2019 zal de prijs van het aandeel Corum Origin geherwaardeerd worden naar 1.090 (inclusief kosten en inschrijvingscommissies).

Om er zeker van te zijn dat uw inschrijving in mei voltooid is, moet uw dossier volledig zijn en dient uw investering vóór 31 mei 2019 op de rekening van Corum Origin staan.

Doelstelling overtroffen
Een niet-gewaarborgd rendement dat sinds 2012 jaar na jaar is overschreden
Gediversifieerde vastgoedportefeuille
Een vooruitstrevende investeringsstrategie in de eurozone
25.000+ aandeelhouders
Wij hebben het vertrouwen van meer dan 25.000 aandeelhouders

8,7% Bruto rendement in 2018 *

(inclusief 1,42% waardestijging aandeel) 

€1075 Aandeelprijs per 1 juni 2018 (inclusief kosten en inschrijvingskosten)

5,57% Effectief rendement over de afgelopen 5 jaar

*Bruto rendement: percentage van de uitkering van de marktwaarde, gedefinieerd als het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse heffingen, met inbegrip van uitzonderlijke termijnen en aandeel in de meerwaarden van 0,35% en 0%. 0,10% betaald voor het jaar 2018 door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in 2018. De aankoop van SCPI-aandelen is een vastgoedinvestering: het is dus een langetermijnbelegging met beperkte liquiditeit, er bestaat een risico van kapitaalverlies en de inkomsten zijn niet gegarandeerd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

1,7 Miljard euro
 
Kapitalisatie op 01.05.2019
116 gebouwen in 12 landen

Het belegd vermogen komt overeen met de omvang van het fonds. Dit belegd vermogen wordt berekend door de inschrijvingsprijs te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.

Inschrijvingsvoorwaarden
Vanaf € 1075  (inclusief fees en inschrijfkosten)
Inschrijving 100% online of via een adviseur
Download de Highlights van het 1ste kwartaal 2019
Corum, investeringsoplossingen ontworpen om eenvoudig en efficiënt te zijn

"Bij CORUM geloven we dat uw spaargeld moet voorzien in uw behoeften van vandaag en uw plannen van morgen. Wat levert het me op? Waar wordt het geïnvesteerd? Hoe genereert het inkomsten voor mij? Met CORUM bepaalt u uw investeringsstrategie."

Het team van Corum
De strategie van Corum