Het leven van het vastgoedfonds
Coronavirus: CORUM update van 8 april
09.04.2020
Coronavirus: CORUM informeert u over de situatie tot 08 april

Sinds het begin van de Covid-19-crisis hebben we zo transparant mogelijk gecommuniceerd over de ontwikkeling van de situatie en de mogelijke impact op uw CORUM-investeringen.

Hieronder vindt u een update van de situatie met onze huurders in Europa.

Ongeveer 30% van onze huurders heeft sinds het begin van de lockdown contact met ons opgenomen. Zij hebben drie soorten verzoeken ingediend:

• Verzoeken om de huur op te schorten: De huurgelden worden niet meer betaald gedurende een bepaalde periode. Deze opschorting zou een negatieve impact hebben op uw maandelijkse en jaarlijkse dividenden.

• Verzoeken om uitstel van de huur: De huurprijzen worden later in 2020 betaald volgens een met de huurder gevalideerde planning. Dit uitstel zou een negatieve en vervolgens positieve impact hebben op de uitbetaling van uw maandelijkse dividenden, maar zou geen invloed hebben op uw jaarlijks dividend.

• Aankomende verzoeken: Sommige huurders hebben ons verteld over hun situatie en we lopen nu al vooruit op mogelijke verzoeken tot opschorting of uitstel in de komende weken, zonder verdere details tot nu toe.


Hieronder vindt u de maximale geschatte totale impact tot nu toe van deze drie soorten verzoeken op de totale huuropbrengsten voor 2020:

Jaarlijkse huur 8 april 2020

 

Als voorbeeld en uitgaande van het worst case-scenario vindt u hieronder een simulatie van de impact van aanvragen tot huuropschorting op de jaarlijkse performancedoelstelling* (niet gegarandeerd) van onze vastgoedfondsen:

Performancedoelstelling 8 april 2020

 

Ter herinnering: CORUM Origin leverde in 2019 een rendement van 6,25%* bij een jaarlijkse rendementsdoelstelling van 6%* en CORUM XL een rendement van 6,26%* bij een jaarlijkse rendementsdoelstelling van 5%*.


Elke aanvraag die we ontvangen wordt zorgvuldig geanalyseerd en er wordt een gesprek gevoerd met de betrokken huurder. Voor financieel gerechtvaardigde aanvragen geven wij een welwillend antwoord. We blijven ook uiterst waakzaam op onbehoorlijk gedrag van bepaalde huurders die misbruik van de situatie willen maken.

Tot op heden hebben we 16% van de officiële aanvragen geaccepteerd en zijn we met de betrokken huurders een betalingsregeling voor het kwartaal overeengekomen. Dit uitstel heeft geen invloed op de jaarlijkse performance van uw investering. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Tot slot willen we er nog op wijzen dat de inning van de huurgelden voor april plaatsvindt onder dezelfde voorwaarden als die van de voorgaande maanden.

Zoals altijd zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de toekomstige ontwikkelingen. Het hele CORUM Investments-team staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden.


Dank u voor uw vertrouwen.

Het gehele team van CORUM
 

* Uitkeringspercentage van de marktwaarde, gedefinieerd als het brutodividend vóór verplichte inhoudingen voor jaar N (inclusief uitzonderlijke tussentijdse dividenden en het aandeel van 0,20% van de meerwaarden die in 2019 voor CORUM Origin zijn uitgekeerd) door de gemiddelde kopersprijs van de eenheid in jaar N.

Het kopen van SCPI-aandelen is een vastgoedbelegging. Zoals elke vastgoedbelegging is het een investering op lange termijn met een beleggingshorizon van 10 jaar en een beperkte liquiditeit. Er is een risico van kapitaalverlies, de inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt en de valutakoersen. De beheermaatschappij staat niet garant voor de terugkoop van aandelen. Zoals bij elke investering is het rendement in het verleden geen garantie voor de toekomst.