Het leven van het vastgoedfonds
Coronavirus: CORUM update van 21 april
21.04.2020
Coronavirus: CORUM informeert u over de situatie per 21 april

Sinds het begin van de Covid-19-crisis communiceren we zo transparant mogelijk over de ontwikkeling van de situatie en de mogelijke impact op uw CORUM-investeringen. 

Hier zijn de belangrijkste elementen die de situatie tot nu toe samenvatten:

• Sinds het begin van de lockdown heeft ongeveer een derde van onze huurders contact met ons opgenomen om ons te informeren over hun moeilijkheden en om een transparante discussie aan te gaan

• Het totaal van de tot op heden ontvangen aanvragen betreft ongeveer 7% van de jaarhuur van CORUM Origin en iets meer dan 2% van de jaarhuur van CORUM XL; dit cijfer verandert dagelijks, zowel naar boven als naar beneden, afhankelijk van onze gesprekken met de betrokken huurders​​​​​​

• We hebben 18% van de verzoeken geaccepteerd in de vorm van uitstel van betaling, zonder invloed op de jaarlijkse performance van uw investeringen; we verwachten dit cijfer de komende dagen te verhogen

 Hieronder vindt u een meer gedetailleerde beoordeling van de situatie voor onze twee grootste fondsen:

Opschortingsverzoek jaarlijkse huur CORUM

Ter herinnering, onze huurders hebben contact met ons opgenomen met drie soorten verzoeken:

• Verzoeken om de huur op te schorten: de huur wordt niet meer betaald tijdens een bepaalde periode (negatieve impact op uw jaarlijkse dividend)

• Verzoeken om uitstel van de huur: de huur wordt later in 2020 betaald (zonder impact op uw jaarlijkse dividend)

• Komende verzoeken: verwachte verzoeken om opschorting of uitstel in de komende weken, zonder verdere details tot nu toe

Vergeleken met de mededelingen die u sinds 18 maart heeft ontvangen:

• We hebben nu een beter zicht op de situatie van onze huurders, en de komende verzoeken zijn geleidelijk overgegaan in verzoeken om de huur op te schorten of uit te stellen

• Het totale aantal aanvragen neemt af, want door de ontwikkeling van de situatie in Europa en onze dagelijkse gesprekken met onze huurders zijn sommige aanvragen naar beneden bijgesteld

Op basis van de huidige cijfers en uitgaande van een worst-case scenario vindt u hieronder een simulatie van de impact van huurschorsingsaanvragen op de jaarlijkse rendementsdoelstelling* (niet gegarandeerd) van onze vastgoedfondsen:

Impact CORUM performancedoelstelling 21 paril

In 2019 leverde CORUM Origin een performance van 6,25%* bij een jaarlijkse rendementsdoelstelling van 6%* en CORUM XL een performance van 6,26%* bij een jaarlijkse rendementsdoelstelling van 5%*.

Sinds vijf weken volgen we een duidelijk en transparant proces: elke aanvraag die we ontvangen wordt nauwgezet geanalyseerd en er wordt een dialoog met de betrokken huurder aangegaan. Op aanvragen die financieel verantwoord zijn, geven wij een positief antwoord. We blijven ook uiterst waakzaam om niet te worden getroffen door huurders die van de situatie willen profiteren. 

Tot op heden hebben we 18% van de officiële aanvragen geaccepteerd en zijn we met de betrokken huurders een betalingsschema voor het kwartaal overeengekomen. Dit uitstel zal geen invloed hebben op de jaarlijkse performance van uw investeringen.  

De overige aanvragen zijn nog in behandeling: de uitwisselingen met de huurders worden in volle vertrouwen uitgevoerd en we verwachten de komende dagen met deze aanvragen aan de slag te gaan, steeds door een betalingsschema voor het kwartaal op te stellen. 

Zoals altijd zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het hele CORUM-team staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. 


Dank u voor uw vertrouwen

Het gehele team van CORUM


* Uitkeringspercentage van de marktwaarde, gedefinieerd als het brutodividend vóór verplichte inhoudingen voor jaar N (inclusief uitzonderlijke tussentijdse dividenden en het aandeel van 0,20% van de meerwaarden die in 2019 voor CORUM Origin zijn uitgekeerd) door de gemiddelde aanschafprijs van het aandeel in jaar N. 

Het kopen van SCPI-aandelen is een vastgoedbelegging. Zoals elke vastgoedbelegging is het een investering op lange termijn met een beleggingshorizon van 10 jaar en een beperkte liquiditeit. Er is een risico van kapitaalverlies, de inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt en de valutakoersen. De beheermaatschappij staat niet garant voor de terugkoop van aandelen. Zoals bij elke investering is het rendement in het verleden geen garantie voor de toekomst.