Het leven van het vastgoedfonds
Coronavirus: CORUM beantwoordt uw vragen
01.04.2020
Coronavirus: CORUM beantwoordt uw vragen

De economische impact van de Coronavirus-epidemie is onmiskenbaar, zowel op nationaal als op mondiaal niveau. De beleggingen die in onze vastgoedoplossingen zijn geïnvesteerd, kunnen op twee manieren worden beïnvloed:

• Een daling van de jaarlijkse performance en dus van het maandelijkse dividend dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.
 Een daling van de waarde van de gebouwen, met als gevolg een daling van de prijs van het aandeel.


CORUM Origin en CORUM XL: diversificatie en investering op lange termijn

Om deze situaties het hoofd te bieden, hebben onze vastgoedoplossingen grote voordelen, waaronder een bijna unieke diversificatie onder de investeringsproducten:

• Een totale portefeuille van 126 objecten voor CORUM Origin en 34 voor CORUM XL.
• Gebouwen in 16 landen in Europa (13 voor CORUM Origin en 11 voor CORUM XL)

• Veel huurders (242 voor CORUM Origin en 73 voor CORUM XL) met een breed scala aan werkzaamheden en door ons geselecteerd op hun financiële draagkracht.

Diversificatie is een goede bescherming: als we er bijvoorbeeld van uitgaan dat 30% van onze huurders hun huur voor een periode van een jaar niet meer zou betalen, zou de 6,26% performance* van CORUM XL in 2019 uitkomen op 4,4%... Dit valt tegen in vergelijking met de jaarlijkse performancedoelstelling van 5%*, maar moet worden gezien in de context van deze buitengewone periode.

Uw vragen zullen met name over de huurders van onze vastgoedobjecten gaan. De epidemie treft veel Europese landen, het is daarom noodzakelijk om na te denken over de huidige situatie op continentale schaal. De geografische en sectorale diversificatie van onze vastgoedoplossingen is een belangrijke troef om een fenomeen van deze omvang te weerstaan. De werkelijke impact op de economie van elk land, die niemand nu nog kan voorspellen, blijven bestaan.

Denken op de lange termijn is ook bescherming! In tegenstelling tot aandelenmarkten waar de volatiliteit hoog is, zijn onze vastgoedinvesteringsoplossingen verbonden met de reële economie en zijn ze ontwikkeld om u op de lange termijn de best mogelijke stabiliteit te bieden. De beurs verloor ruim 10% van zijn waarde in slechts een dag; een gelijkwaardig verlies voor CORUM Origin zou betekenen dat 100% van de huurders gedurende 20 maanden ** hun huur niet meer zou betalen


Ons antwoord op de uitdagingen van onze huurders


De uitzonderlijke omstandigheden waar we momenteel mee worden geconfronteerd, weerhouden ons er niet van om te blijven doen wat u van ons gewend bent, lange termijn denken. Doch vraagt deze situatie uiteraard ook om een korte termijn aanpak voor het consolideren van uw dividenden. Vandaar dat onze Asset Management-, Fundmanagement- en Researchteams ook nu nauw samenwerken om de huurinkomsten veilig te stellen. Een speciaal Daily Corona Committee is opgericht om alle huurdersverzoeken naar aanleiding van de Corona-situatie dagelijks behandelen. Zij monitoren de ontwikkelingen met betrekking te de ontvangen verzoeken en bedenken en beslissen over een plan van aanpak. Het Asset Managementteam voert vervolgens maatwerk uit met zijn huurders, want elk verzoek vraagt om een unieke oplossing. Het team strijdt hierin voor de belangen van onze investeerders en in sommige gevallen betekent dit de huurder uitstel van betaling geven. Wij zijn er immers allen bij gebaat om de activiteiten zo snel mogelijk weer op gang te brengen en zo de performance van onze fondsen op peil te houden

Op 24 maart 2020 zouden eventuele verzoeken om uitstel van betaling van de huur van onze huurders, de volgende impact hebben op de totale huurprijzen voor het jaar 2020:

CORUM uitstelling huur data 1

Als de inkomsten voor het jaar 2019 op dezelfde manier waren getroffen, dan zou de jaarlijkse performance* van CORUM Origin en CORUM XL er als volgt uit hebben gezien:

CORUM uitstelling huur data 2

CORUM: ons team staat voor u klaar

Gezien de ontwikkelingen van het Corona-virus hebben we ons bedrijfscontinuïteitsplan geactiveerd: ons hele team blijft beschikbaar en voert zijn werkzaamheden uit vanuit huis. Ook ons aanmeldproces blijft uiteraard operationeel. In deze periode kunnen we met dit plan zorgen voor stabiliteit in:

• Het beheer van het vastgoed, door het onderhouden van een duurzame relatie met de huurders
• Het beheer van uw investering en de dagelijkse ondersteuning van al onze medewerkers

U kunt blijven rekenen op onze inzet en betrokkenheid in deze tijd en wij zullen u dan ook regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het hele team van CORUM is uiteraard beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Bedankt voor uw vertrouwen.

Het CORUM-team
 

** Uitkeringspercentage van de marktwaarde, gedefinieerd als het brutodividend vóór verplichte heffingen voor het jaar N (inclusief uitzonderlijke tussentijdse betalingen en het aandeel van 0,20% van de meerwaarden die in 2019 voor CORUM Origin werden uitgekeerd) door de gemiddelde aanschafprijs van het aandeel in het jaar N.

** Uitgaande van een (niet-gegarandeerd) rendement van 6% per jaar voor CORUM Origin, wordt in 20 maanden een rendement van 10% behaald.

Het kopen van SCPI-aandelen is een vastgoedbelegging. Zoals elke vastgoedbelegging is het een investering op lange termijn met een beleggingshorizon van 10 jaar en een beperkte liquiditeit. Er is een risico van kapitaalverlies, de inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en de valutakoersen. De beheermaatschappij staat niet garant voor de terugkoop van aandelen. Zoals bij elke investering zijn in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst.