Het leven van het vastgoedfonds
Coronavirus: bericht van CORUM-voorzitter Frédéric Puzin
20.03.2020
Coronavirus: bericht van CORUM-voorzitter Frédéric Puzin.

Beste mevrouw, beste meneer,

Vanwege de gezondheidscrisis die Europa treft, zullen we dit jaar voor het eerst in negen jaar moeite hebben om al onze doelstellingen te bereiken. U kunt echter rekenen op ons sterke engagement en onze mobilisatie om uw investeringen op lange termijn te verdedigen.

Uw CORUM-investeringen zijn productief, bevloeien de economie en stellen bedrijven in staat om te groeien en banen te creëren. In ruil daarvoor delen deze bedrijven een deel van het vermogen dat ze creëren in de vorm van huren, die u als dividend ontvangt. En bovendien stijgt de waarde van uw vermogen in de loop der tijd.

Vandaag de dag worden we geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie en maken we een grote crisis mee. We moeten op lange termijn blijven denken, dus voorbij deze crisis. We zullen de huurders die het meest door deze crisis worden getroffen dan ook helpen door de betaling van hun huur uit te stellen. Zo kunnen zij deze moeilijke situatie doorstaan en hun activiteiten zo snel mogelijk weer op gang brengen. Door deze actie voldoen we aan de voorwaarden om de performance van onze fondsen snel te herstellen. Deze solidariteit komt iedereen ten goede; het slechtste scenario zou immers zijn om een vastgoedportefeuille te bezitten met gebouwen zonder huurders.

We zijn ook uiterst waakzaam om het onbehoorlijke gedrag te vermijden van bepaalde onbeschaafde huurders die waarschijnlijk van de huidige crisis willen profiteren, ondanks dat hun activiteiten matig worden getroffen of hun financiële positie hen in staat zou stellen de komende maanden zonder al te veel problemen door te komen.

U kunt erop rekenen dat wij u regelmatig op de hoogte zullen houden van de situatie en van de maatregelen die met de huurders worden genomen.

Frédéric Puzin en het gehele team van CORUM