Het leven van het vastgoedfonds
Beleggen bij CORUM: Recordprestaties voor CORUM Origin en CORUM XL
01.05.2019
Acht jaar na zijn oprichting is de onafhankelijke beheermaatschappij CORUM uitgegroeid tot leider op het gebied van vastgoedbeleggen in Frankrijk door zijn klanten producten aan te bieden die afgestemd zijn op hun behoeften. Deze positie is verkregen via continue innovatie ten dienste van de beleggers; CORUM keert het inkomen uit hun belegging maandelijks uit, biedt hen de mogelijkheid om hun inkomsten in nieuwe aandelen te herbeleggen en om in hun eigen tempo te kunnen sparen in de vorm van een geplande betaling van minimaal € 50 per maand...

Een CORUM-beleggingsstrategie die zijn vruchten afwerpt

 

Acht jaar na zijn oprichting is de onafhankelijke beheermaatschappij CORUM uitgegroeid tot leider op het gebied van vastgoedbeleggen in Frankrijkdoor zijn klanten producten aan te bieden die afgestemd zijn op hun behoeften. Deze positie is verkregen via continue innovatie ten dienste van de beleggers; CORUM keert het inkomen uit hun belegging maandelijks uit, biedt hen de mogelijkheid om hun inkomsten in nieuwe aandelen te herbeleggen en om in hun eigen tempo te kunnen sparen in de vorm van een geplande betaling van minimaal € 50 per maand.

Dankzij deze werkwijze heeft CORUM tegenwoordig ruim € 2 miljard onder beheer en is trots op de buitengewone prestaties van zijn fondsen:

 • 7,28% voor CORUM Origin; 
 • 7,91% voor CORUM XL.

 

In 2018 heeft CORUM zijn beheerste groei voortgezet ten dienste van zijn beleggers. In dit jaar is € 533 miljoen opgehaald. Dit opgehaalde bedrag is verdeeld over CORUM Origin (€ 346 miljoen) en CORUM XL (€ 187 miljoen). CORUM heeft voor een bedrag van € 529 miljoen belegd in tien landen in de eurozone en daarbuiten.

 

CORUM Origin, een buitengewoon jaar 

 

Voor het zevende opeenvolgende jaar sinds zijn oprichting heeft CORUM Origin een rendement gerealiseerd dat hoger was dan de jaarlijkse doelstelling van 6%. 

 

Met een jaarlijks rendement van7,28% (6,45% in 2017) is het resultaat van CORUM Origin het beste uit zijn geschiedenisen het hoogste voor een vastgoedfonds dat in de eurozone belegt. Deze prestaties zijn als volgt samengesteld:  

 • 6,83%huurrendement;
 • 0,10% winst op de verkoop van een gebouw;
 • 0,35%in de voorgaande jaren niet-uitgekeerde winsten. 

 

Grafiek: Ontwikkeling van het dividendrendement* van CORUM Origin sinds de oprichting

Bron: CORUM 

 

Deze prestaties zijn vóór alles het resultaat van een langetermijnstrategie die ernaar streeft de hoeveelheid ingelegde gelden te beheersen om op het juiste moment en tegen de juiste prijs te investeren in hoogwaardige gebouwen. Daarnaast wordt de relatie met de huurders goed onderhouden om te zorgen dat de bezettingsgraad optimaal is en dat de huren naar behoren betaald worden. 

 

CORUM XL, een eerste jaar gekenmerkt door investeringen buiten de eurozone

 

CORUM XL, het vastgoedfonds dat in Europa en buiten de eurozone belegd is, behaalde dit jaar een rendement van 7,91% (6,58% op jaarbasis in 2017). Dit resultaat is tot stand gekomen door de gedane investeringen vooraf af te stemmen op het bedrag van de inleg. In 2018 heeft CORUM XLna een reeks investeringen in de eurozone zijn eerste investeringen buiten de eurozone gedaan, in Polen en in Groot-Brittannië.

 

De daling van het Britse pond (€ 1,38 in 2016; € 1,11 in 2018), evenals de daling van de vastgoedprijzen na de brexit maken het Verenigd Koninkrijk tot een aantrekkelijke markt voor vastgoedbeleggingen. CORUM is er ook van overtuigd dat het land een sterk vermogen tot herstel heeft dankzij de robuuste economische kerncijfers. 

 

Net als bij CORUM Origin is de strategie van CORUM XL gebaseerd op flexibiliteit en benut gunstige omstandigheden om vrijelijk te beleggen, zonder beperkingen op het gebied van locatie en vastgoed, om het uiteindelijke prestatiedoel ten behoeve van beleggers te bereiken.

Frédéric Puzin, voorzitter van CORUM: “2018 was een uitzonderlijk jaar. Dankzij de grote reactiviteit en betrokkenheid van onze teams starten we het jaar 2019 met vertrouwen, met een ambitieus programma om ons fondsenaanbod uit te breiden. Ons nieuwe beleggingsproduct CORUM Eco biedt beleggers de mogelijkheid om ontwikkelingsprojectenvan grote bedrijven rechtstreeks te financieren.” 

 

 

 

 

Kerncijfers en hoogtepunten van 2018

 • € 2 miljard aan beheerd vermogen
 • Jaarlijks opgehaald bedrag: € 533 miljoen verdeeld tussen CORUM Origin (€ 346 miljoen) en CORUM XL (€ 187 miljoen) 
 • Op 1 april 2018 is de prijs van het aandeel CORUM XL € 189 (inclusief alle kosten), een stijging van 2,16% ten opzichte van de vorige prijs
 • Op 1 juni 2018 is de prijs van het aandeel CORUM Origin € 1.075 (inclusief alle kosten), een stijging van 1,42% ten opzichte van de vorige prijs
 • Rendement* van CORUM Origin in 2018: 7,28% (waarvan 6,83% als jaarresultaat en 0,45% als incidentele inkomsten) tegen 6,45% in 2017
 • Rendement* van CORUM XL in 2018: 7,91% tegen 6,58% in 2017

 

 

Over CORUM 

Beheermaatschappij CORUM is een dochteronderneming van BUTLER CORUM, een groep die gespecialiseerd is in vastgoedbeleggingen en bedrijfskredieten. CORUM biedt drie beleggingsproducten aan: 

 • Vastgoedbeleggingen: 
  • CORUM Origin, het grootste vastgoedfonds op de markt, dat belegd is in 12 landen in de eurozone;
  • CORUM XL, het eerste vastgoedfonds dat belegd is in de eurozone en daarbuiten. 
 • Zakelijk beleggen:  
  • CORUM Eco, een fonds dat ontwikkelingsprojecten van grote Europese bedrijven financiert. 

BUTLER CORUM heeft vestigingen in Parijs, Amsterdam, Wenen, Londen, Dublin, Lissabon en Singapore. De groep heeft ruim € 2,5 miljard aan activa onder beheer.

 

CORUM Origin en CORUM XL worden beheerd door CORUM Asset Management, een onafhankelijke vermogensbeheerder, op 14 april 2011 goedgekeurd door de Franse AFM onder nummer GP‑11000012. Op 15 januari 2019 bedraagt het vermogen onder beheer van CORUM Asset Management € 2 miljard.

 

*Dividendrendement: gedefinieerd als het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse inhoudingen, dat uitgekeerd wordt over een jaar N (inclusief het buitengewone interim-dividend en het gedeelte dat als meerwaarde wordt uitgekeerd), gedeeld door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse financiële prestatie van CORUM XL en CORUM Origin worden gemeten.