Informatie Coronasituatie

Een woord van CORUM voorzitter Frédéric Puzin

Beste beleggers, spaarders en investeerders,

Vandaag de dag worden we geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie. Toch moeten we lange termijn blijven denken, verder kijken dan deze fase van onzekerheid. Vraagt u zich af hoe u met uw vermogen hierop kunt anticiperen? We trachten hier een duidelijk en transparant antwoord te geven op al uw vragen. Het hele team van CORUM staat voor u klaar.

Frédéric Puzin 
Voorzitter van CORUM

Onze crisisorganisatie

De Coronasituatie heeft zich in alle aspecten van ons dagelijks leven doen gelden. Bij CORUM bereiden we ons al jaren voor op onvoorziene situaties zoals deze door een uitzonderlijke diversificatie van onze vastgoedfondsen te hanteren, en het beheer van onze fondsen 100% in-house te laten uitvoeren door een team van ervaren vastgoedexperts.

Bovendien hebben we vanaf 16 maart ons bedrijfscontinuïteitsplan geïmplementeerd: om onze medewerkers te beschermen, werken al onze medewerkers nu op afstand, waardoor we onze vastgoedportefeuille met een gerust hart kunnen beheren en u dagelijks kunnen ondersteunen.

Deze speciale pagina stelt ons in staat om u regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in deze uitzonderlijke situatie, in alle transparantie.

Onze maatregelen ter ondersteuning van de huurders

Update van 21 juli 2020

We ondersteunen de meest getroffen huurders door de betaling van hun huur uit te stellen. Dit zal huurders in staat stellen om door deze moeilijke situatie heen te komen en hun bedrijf zo snel mogelijk weer op orde te krijgen.

• We zijn daarnaast zeer waakzaam om niet te worden onderworpen aan ongeoorloofd gedrag van huurders die de situatie proberen uit te buiten, ook al zou de huurder matig worden getroffen of zou hun financiële basis hen in staat stellen om de komende maanden zonder problemen door te komen.

• We blijven transparant over het effect van deze maatregel. De impact van het uitstel van de huurbetalingen op de jaarlijkse (niet gegarandeerde) prestatiedoelstelling ziet u hiernaastWe zullen dit cijfer regelmatig bijwerken op basis van de verzoeken die we ontvangen.

*Uitkeringspercentage op de marktwaarde, gedefinieerd als het brutodividend vóór verplichte inhoudingen voor jaar N (inclusief uitzonderlijke tussentijdse betalingen en het aandeel van 0,20% van de meerwaarden die in 2019 voor CORUM Origin zijn uitgekeerd) door de gemiddelde kopersprijs van de eenheid in jaar N.

Hoe kunt u zich inschrijven in deze omstandigheden?
Uiteraard begeleiden onze experts u nog steeds bij uw inschrijving
1
Mijn profiel
2
Mijn product
3
Mijn documenten
4
Mijn handtekening

U kunt rekenen op onze mobilisatie in deze crisissituatie en wij zullen niet nalaten u regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de situatie. Het hele team van CORUM staat ter beschikking om al uw vragen te beantwoorden.

Dank u voor uw vertrouwen.

Het team van CORUM


Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een belegging voor de lange termijn waarbij een risico op verlies van kapitaal bestaat door veranderingen in de vastgoedmarkten en valutakoersen. Inkomsten zijn niet gegarandeerd, deze zijn afhankelijk van de prestaties van het fonds. Wij adviseren een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar. De liquiditeit is beperkt, de beheermaatschappij garandeert de terugverkoop van de aandelen niet. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties.