Een gediversifieerde vastgoedportefeuille

Belangrijkste cijfers

137 immeubles

présents dans 13 pays de la zone euro

253 locataires

issus de milieux professionnels diversifiés

7,95 années

durée ferme moyenne des baux restant à courir

40%
Kantoren
30%
Winkels
14%
Hotel
8%
Industrie
7%
Logistiek
1%
Gezondheidszorg
61%
Kantoor
32%
Winkels
6%
Industrie
1%
Hotels
100%
Commerce
Volledig in-house vastgoedbeheer
CORUM stelt u in staat om vastgoedeigenaar te worden zonder de lasten van vastgoedbeheer en huur management. Ons toegewijde in-house team zorgt er elke dag voor dat het vastgoed in optimale staat is en er een lange termijn relatie met de huurders wordt opgebouwd.
  1. Aankoop, verkoop en het beheer van het vastgoed
  2. Verzameling van huurinkomsten
  3. Onderhoud en verbeteringen van de gebouwen
Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een belegging voor de lange termijn waarbij een risico op verlies van kapitaal bestaat door veranderingen in de vastgoedmarkten en valutakoersen. Inkomsten zijn niet gegarandeerd, deze zijn afhankelijk van de prestaties van het fonds. Wij adviseren een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar. De liquiditeit is beperkt, de beheermaatschappij garandeert de terugverkoop van de aandelen niet. En zoals bij elke investering zijn prestaties uit het verleden geen garantie voor de toekomstige prestaties.