Kies ook voor CORUM

Volg de stappen van onderstaand formulier om een inschrijving in te dienen

Wij begeleiden u tijdens deze inschrijvingsprocedure.

ONDERSTEUNING BIJ INSCHRIJVINGSFORMULIEREN

Belangrijke zaken en risico’s die u moet afwegen wanneer u belegt in een Burgerlijke vennootschap van onroerende Belegging (Société Civile de Placement Immobilier (SCPI):

 

- de hoogte van de belegging in de SCPI hangt af van uw persoonlijke vermogen, uw beleggingshorizon, uw algehele risicobereidheid en uw wens om de risico's te nemen die specifiek verbonden zijn aan een vastgoedbelegging;

- het betreft een lange termijn belegging, de aanbevolen duur om de aandelen in bezit te houden bedraagt 8 tot 12 jaar;

- zoals geldt voor elke vastgoedbelegging bevat ook deze belegging het risico op kapitaalverlies;

- de SCPI garandeert niet de doorverkoop van de aandelen, noch de terugkoop van de aandelen, De directe verkoopis uitsluitend mogelijk als er een wederpartij bestaat;

- het rendement van een belegging in SCPI-aandelen hangt doorgaans af van het potentieel dividend en het kapitaal dat u ontvangt bij de verkoop van uw aandelen of bij de liquidatie van de SCPI. De dividenduitkering en het kapitaal worden niet gegarandeerd en kunnen zowel stijgen als dalen als gevolg van de schommeling in de vastgoedmarkten en  wijzigingen in de huurvoorwaarden van het vastgoed;